Wettelijke kennisgeving

BUNGALOWS EN CAMPINGGEBRUIKERSVERORDENING – Wettelijke kennisgeving en privacybeleid

GEBRUIKERSREGLEMENT BUNGALOW

1. HEET WATER. U beschikt over een warmwaterboiler van 100 liter, dus het is raadzaam om na elke douchebeurt ongeveer 30 minuten te wachten om het verbruikte water weer op te warmen. U kunt bij de receptie toestemming vragen voor het gebruik van de algemene douches op de camping indien nodig.

2. GELUID. Wegens de bijzondere omstandigheden van de kampeerelementen en/of houten bungalows met een zwakke akoestische isolatie, is het noodzakelijk in dit opzicht zeer streng te zijn om het welzijn van alle gebruikers te garanderen. Respecteer alstublieft de buren. Feestjes zijn niet toegestaan. Het is ten strengste verboden storende geluiden te maken,waaronder luide stemmen, zingen, enz., woordenwisselingen uit te lokken en in het algemeen elke handeling die de andere klanten van de camping stoort of hindert. De veroorzaker van het incident zal ervan in kennis worden gesteld dat hij samen met zijn begeleiders het etablissement moet verlaten, tegen betaling van het volledige bedrag van de reservering en zonder recht op enige terugbetaling indien hij zich niet houdt aan de instructies van het door de camping vastgestelde reglement, waarvan hij op dit moment in kennis wordt gesteld. Luide radio en/of televisie of soortgelijke apparaten zijn op geen enkel moment van de dag toegestaan. Van 12 uur ’s nachts tot 7 uur ’s ochtends moet volledige stilte in acht worden genomen.

Minderjarigen mogen nooit zonder begeleiding worden achtergelaten, altijd onder toezicht van een volwassene.

3. STORINGSMELDING. Als er een probleem is met het warme water, elektrische storing, of gebrek aan huishoudelijke artikelen of linnengoed, verzoeken wij u de receptie te informeren zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen.

4. TV-AFSTANDSBEDIENING. Het wordt ingeleverd bij de receptie en wordt bij vertrek op dezelfde plaats teruggegeven.

5. REINIGING. Er is geen schoonmaakdienst tijdens het verblijf. Gelieve de bungalow in de best mogelijke staat van netheid achter te laten om extra kosten voor ingewikkelder en tijdrovender schoonmaakwerk te vermijden.

6. HANDDOEKEN EN BEDDENGOED. Beddengoed mag alleen worden gebruikt voor de bedden in de accommodatie. Handdoeken en badlakens worden slechts eenmaal per week van het verblijf verschoond, op verzoek bij de receptie (tenzij er een ongeluk is dat een verschoning vereist). Handdoeken zijn uitsluitend voor het drogen van lichaam en haar. Niet toegestaan voor gebruik in het zwembad. Elk ander gebruik in strijd met het voorgaande, dat schade aan hen zou veroorzaken, zal van uw rekening worden afgeboekt.

7. UREN:

ENTREE: Vanaf 15.00 uur. en voor 21.30 uur. van de dag van verwachte aankomst.

EXIT. Het verblijf in de bungalow eindigt om 11.00 uur, ongeacht het tijdstip van aankomst. Vertrek betekent dat u geen gebruik kunt maken van de faciliteiten van de camping.

8. GEEN BEWONERS. In geen geval kunnen meer personen in de bungalow worden ondergebracht dan het aantal plaatsen dat is vastgesteld en schriftelijk is aanvaard bij uw reservering.

9. BEZOEKEN. Bezoek is verboden.

10. ROOKEN. Niet roken in de bungalow. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht als er binnen wordt gerookt.

11. DIEREN. In de bungalows zijn geen huisdieren toegestaan, onder geen beding, in geen enkele kamer, zelfs niet als ze in hun eigen voertuig worden achtergelaten. Indien een dier bij aankomst in zijn bezit wordt aangetroffen, wordt het niet toegelaten. Indien tijdens het verblijf het bezit van een dier wordt vastgesteld, worden alle bewoners van de bungalow tegelijkertijd uitgezet en kunnen kosten in rekening worden gebracht voor eventuele schade of het grondig schoonmaken van de voorzieningen. Met uitzondering van geleidehonden die naar behoren zijn erkend en die het etablissement vooraf schriftelijk op de hoogte hebben gesteld bij de reservering.

12. VEILIGHEID. Om veiligheidsredenen en wegens de beperkingen van de installaties is het uitdrukkelijk verboden andere elektrische apparaten, klimaatregelingsapparatuur, airconditioning, verwarming of soortgelijke apparatuur te installeren dan die welke door het etablissement zelf worden geleverd.

13. GARANTIE. Een borgsom van 60 euro in contanten of per creditcard wordt gevraagd bij aankomst in het etablissement, naast de betaling van het totale verblijf in de bungalow. Deze waarborg wordt volledig terugbetaald indien aan het einde van uw verblijf in deze installaties wordt vastgesteld dat alles zich in dezelfde staat bevindt als bij aankomst. en de regels van de verordening zijn nageleefd. Indien de accommodatie in zeer slechte staat van netheid wordt achtergelaten, kunnen de extra schoonmaakkosten ook van de waarborgsom worden afgetrokken.

Wij informeren u tevens dat tijdens het boekingsproces en/of bij aankomst in het etablissement een creditcard kan worden gevraagd, die het etablissement kan controleren, ter dekking van eventuele extra kosten voor verlies en/of schade aan meubilair, huisraad en linnengoed, of in het geval dat de accommodatie in zeer slechte staat wordt achtergelaten en extra schoonmaak nodig is. Deze kaart dient tevens als betalingsgarantie voor vooraf gecontracteerde producten en voor de reservering van het verblijf in geval van wijziging, annulering of niet verschijnen in het etablissement onder de volgende voorwaarden. ALGEMEEN RESERVERINGSBELEID (niet van toepassing op niet-restitueerbare tarieven, waarvan de voorwaarden schriftelijk en op maat worden toegezonden:

 • Bij annulering of wijziging tot 15 dagen voor de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Indien de reservering tussen 15 en 7 dagen voor de aankomstdatum wordt geannuleerd of gewijzigd, betaalt het etablissement de ontvangen aanbetaling niet terug.
 • Indien de reservering later wordt geannuleerd of gewijzigd (tussen 7 dagen voor aankomst en de datum van aankomst) of in geval van no-show, brengt het etablissement het volledige bedrag van het verblijf in rekening. Indien de bedragen niet kunnen worden geïnd, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd door de klant.

De kaart wordt pas belast als de reservering niet meer kan worden terugbetaald. Als de betaling niet mogelijk is, wordt de reservering automatisch geannuleerd.

BELANGRIJK: Het etablissement kan te allen tijde de uitstaande bedragen van de totale reservering op de door de klant verstrekte kaart VOORBEHOUDEN om er zeker van te zijn dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Indien een pre-autorisatie van deze bedragen niet mogelijk is, kan de reservering worden geannuleerd zonder dat er aanspraak op kan worden gemaakt.

Elke wijziging of annulering moet schriftelijk worden aangevraagd en in ieder geval door het etablissement worden goedgekeurd. Voor elke annulering, ongeacht hoe lang van tevoren, worden € 20 administratiekosten in rekening gebracht.

Gezien de bijzondere omstandigheden als gevolg van de pandemie, wordt u aangeraden een reisannuleringsverzekering af te sluiten om eventuele kosten te dekken indien u een reservering na de vastgestelde termijnen moet annuleren, aangezien besmetting met de ziekte geen reden is om kosteloos te annuleren.. Hier vindt u voorbeelden van verschillende verzekeringsmaatschappijen, waaronder COVID 19 annulering (wij hebben niets te maken met deze maatschappijen) https://www.iatiseguros.com/seguros-viaje/33803/iati-anulacion-premium/ https://www.allianz-assistance.es/calcular-seguro-viaje/?groupID=Cancellation https://www.allianz-assistance.es/seguro-de-viaje/ocio.html

14. VOERTUIGEN. De prijs van elke bungalow is inclusief parkeerplaats voor slechts één voertuig naast elke accommodatie. Als u meer voertuigen wilt meenemen, moet u dat bij aankomst aanvragen en betalen. Van 12.00 tot 7.00 uur zijn de poorten gesloten voor voertuigen en is het verboden met voertuigen op de camping te rijden. Als u later dan dit tijdstip aankomt, moet u uw voertuig buiten het etablissement laten staan en rustig naar de bungalow lopen.

15. SITUATIE. Om organisatorische redenen kunnen wij de bezetting van een bepaalde accommodatie niet garanderen. Wij proberen zoveel mogelijk aan de verzoeken van onze klanten te voldoen, maar zonder dit te garanderen (zoals het geval kan zijn bij het aanvragen van meerdere accommodaties naast elkaar).

16. EIGENDOM VAN DE RESERVES. Reserveringen zijn niet overdraagbaar aan derden. Alleen de persoon die de reservering maakt kan de sleutels van de accommodatie ontvangen en er gebruik van maken.

17. GROEPEN. Voor boekingen van meer dan 6 personen kunnen speciale voorwaarden en toeslagen gelden (ook als alle andere boekingen uit een ander kanaal komen). U wordt vóór de gratis annuleringsdatum schriftelijk op de hoogte gesteld van de geldende voorwaarden, zodat u kosteloos kunt annuleren als u niet geïnteresseerd bent.

18. BETAALMIDDELEN. KAARTEN. Indien een kaart waarvan de houder niet dezelfde is als de persoon die de reservering maakt, wordt gebruikt om een reservering te betalen, moet u het etablissement hiervan schriftelijk in kennis stellen, aangezien u toestemming nodig hebt van de persoon die de kaart bezit. Het etablissement zal u schriftelijke instructies geven over hoe te handelen en behoudt zich het recht voor dergelijke boekingen te weigeren. In ieder geval wijst de instelling elke verantwoordelijkheid af in geval van vermoeden van frauduleus gebruik van de kaart.

19. ZWEMBADEN. Ze zijn openbaar, maar met de camping geregeld, zodat ze tijdens de exploitatieperiode gratis worden aangeboden aan gasten die op de camping verblijven. De dag van vertrek voorzien in elke reservering zal er geen gebruik van kunnen worden gemaakt aangezien de openingstijd samenvalt met de vertrektijd van de accommodatie. Als u op die dag van deze faciliteiten gebruik wilt maken, kunt u dus een toegangsbewijs kopen door de vastgestelde vergoeding te betalen. De openingsdata zijn bij benadering van 24 juni tot begin september, zonder de exacte sluitingsdatum te kunnen garanderen, die kan variëren afhankelijk van de weersomstandigheden.

20. BARBECUES. Ze zijn alleen toegestaan tijdens het wettelijke seizoen (15 oktober tot 1 juni), maar zijn verboden op de grond, bij bomen of voorwerpen die vlam kunnen vatten. Ze kunnen zelfs niet in het onbelemmerde seizoen worden gemaakt als de milieuomstandigheden dat afraden (bv. wind).

21. AIRCONDITIONER. Het is verboden de airconditioning/airco te laten draaien bij afwezigheid van personen. Bij het verlaten van de accommodatie moet het apparaat om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld.

22. PRIJZEN. Dit zijn de schriftelijke vermeldingen op uw reserveringsbevestiging. Ze kunnen per website verschillen of incidentele kortingen bevatten. Dezelfde kamer kan een andere prijs hebben afhankelijk van de verkregen aanbieding (bijv. niet-terugbetaalbaar, vroegboeking, last minute aanbiedingen…). Als een reservering wordt geaccepteerd met een eenmalige korting, houdt dit geen enkele verplichting van het bedrijf in om de korting te handhaven als de reservering wordt gewijzigd of geannuleerd en u opnieuw wilt boeken.

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CAMPING CAMPINGGASTEN

TOELATING EN REGISTRATIE De directie van de inrichting kan degenen die trachten de inrichting voor andere dan vreedzame doeleinden te betreden of daarin te blijven, alsmede gebruikers die zich niet aan de inhoud van dit reglement houden, uit de inrichting zetten en daartoe de hulp van wetshandhavers inroepen. (Art. 11 1.a van Decreet 164/2003 betreffende campings van de Andalusische Wet op Toerisme 12/1999). Ongeacht de duur van het verblijf in de inrichting kan de Vennootschap te allen tijde van de klanten betaling verlangen voor reeds verleende diensten.

BEZOEKEN Niet algemeen toegelaten. In het laagseizoen (NOOIT IN DE ZOMER) kan bezoek worden toegestaan voor een verblijf van maximaal 1 uur en wordt u ontvangen op het terras of in het bargedeelte. Alle bezoeken worden door de klant bij aankomst aan de receptie gemeld en moeten al dan niet door de Directie worden aanvaard. De Directie kan verlangen dat een identiteitsbewijs wordt overgelegd, dat zij bij vertrek in ontvangst neemt. De klant die om het bezoek verzoekt, is tegenover de inrichting verantwoordelijk voor de bezoeker. Bezoek is niet toegestaan na 21.00 uur ’s avonds.

PRIJZEN De prijzen zijn die welke bij de receptie staan aangegeven of in ieder geval die welke schriftelijk zijn aanvaard in geval van een eerdere reservering.

Elke korting of bonus voor het seizoen of de duur van de camping is facultatief van de kant van de maatschappij en houdt in geen geval een verplichting in om deze op tijd of ten opzichte van derden te handhaven. Een kampeerdag eindigt om 12.00 uur op de dag na aankomst, ongeacht het tijdstip van aankomst. Als u later dan dit tijdstip vertrekt, moet u een extra dag loon betalen. De betaling van de staanplaats omvat 1 auto + 1 tent, of 1 auto + 1 caravan, of 1 camper (OPGELET DAT ALLES OP DEZELFDE PARTIJ IS).Indien een ander voertuig en/of een andere tent wordt ingevoerd, ongeacht de grootte ervan, moet deze afzonderlijk worden betaald wanneer zij op hetzelfde perceel worden geïnstalleerd, maar indien een ander perceel wordt bezet, moet een nieuw perceel worden betaald. Geen van de artikelen in de prijs kan worden vervangen door een ander artikel. Indien een van de in de prijs inbegrepen elementen wordt weggelaten of niet wordt geïnstalleerd, zal de prijs van het perceel niet dalen. In de officiële prijslijsten kan er een rubriek “Minimumperceel” staan, die aangeeft dat voor een perceel, ongeacht de hoeveelheid artikelen erop, ten minste dit dagelijkse bedrag moet worden betaald. Elke kampeerder mag alleen op de hem toegewezen plaats staan. Als u een ander perceel bezet dan u is toegewezen, kan de Directie een ander perceel in rekening brengen. Indien de klant van plan is de camping te verlaten en de tent, caravan of het voertuig op de camping achterlaat, dient hij/zij dit te melden bij het onthaalbureau, dat de afwezigheid kan aanvaarden onder de overeengekomen voorwaarden, of de klant kan verplichten de camping te verlaten met al zijn/haar bezittingen. Laat in ieder geval de elektrische aansluiting los. Wie vóór de openingstijd van het onthaalbureau wil vertrekken, moet de dag voordien zijn rekening betalen. De camping kan betaling verlangen voor reeds gebruikte verblijven na 4 dagen verblijf in het etablissement.

ENTREDIETIJDEN Het tijdschema op de dag van de toegang tot de percelen is vanaf 12.00 uur. in de ochtend tot 21.30 uur. van de nacht. Als u van plan bent later aan te komen dan dit tijdstip, moet u dit melden bij de receptie en moet de directie van het etablissement hiermee instemmen. In geen geval mag na 00.00 uur toegang tot de camping worden verleend. met een voertuig of om tenten of iets dergelijks op te zetten.

VERTREKTIJD Over het algemeen zal het altijd voor 12.00 uur zijn. in de ochtend van de geplande vertrekdag.

SITUATIE. Om organisatorische redenen kunnen wij de bezetting van een of meer specifieke standplaatsen niet garanderen. Wij proberen zoveel mogelijk aan de wensen van onze klanten te voldoen, maar garanderen dit niet.

GELUIDEN. Wegens de bijzondere omstandigheden van de kampeerelementen en/of houten bungalows met een zwakke akoestische isolatie, is het noodzakelijk in dit opzicht zeer streng te zijn om het welzijn van alle gebruikers te garanderen. Respecteer alstublieft de buren. Feestjes zijn niet toegestaan. Het is ten strengste verboden storende geluiden te maken, woordenwisselingen uit te lokken en in het algemeen elke handeling die de andere klanten van de camping stoort of hindert, met inbegrip van luide stemmen. De veroorzaker van het incident zal ervan in kennis worden gesteld dat hij samen met zijn begeleiders het etablissement moet verlaten, tegen betaling van het volledige bedrag van de reservering en zonder recht op enige terugbetaling indien hij zich niet houdt aan de instructies van het door de camping vastgestelde reglement, waarvan hij op dit moment in kennis wordt gesteld. Luide radio en/of televisie of soortgelijke apparaten zijn op geen enkel moment van de dag toegestaan. Van 12 uur ’s nachts tot 7 uur ’s ochtends moet volledige stilte in acht worden genomen.

VERBODEN Het plaatsen van hekken, afrasteringen of luifels op de percelen, alsmede elk ander element waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen. Het verrichten van elke handeling die de eigendom, de hygiëne of het uitzicht van de camping kan beschadigen of aantasten. Het is niet toegestaan borden, kleren of andere voorwerpen in pilaren of fonteinen te wassen. Daartoe voorbereide terreinen moeten worden gebruikt. Het is niet toegestaan auto’s of caravans binnen de camping te wassen. Het is verboden de tuinen te betreden en de hagen die de percelen scheiden te doorkruisen. In geval van niet-betaling of achterlating kan de directie van de camping de kampeerelementen verplaatsen naar een nieuwe standplaats buiten de camping zonder de door de camping geboden veiligheidsvoorwaarden, om de standplaats vrij te laten. Het is verboden het terrein van het zwembad te betreden buiten de openingsuren of buiten de openingsmaanden. Het is verboden airconditioners of kachels te laten werken bij afwezigheid van personen in een caravan / camper / tent of dergelijke.

BARBECUES. Ze zijn alleen toegestaan tijdens het wettelijke seizoen (15 oktober tot 1 juni) maar zijn verboden op de grond of in de buurt van bomen of voorwerpen die vlam kunnen vatten. Ze kunnen zelfs niet in het onbelemmerde seizoen worden gemaakt als de milieuomstandigheden dat afraden (bv. wind).

PLAATSING VAN TENTEN, VOERTUIGEN, CARAVANS EN DERGELIJKE OP CAMPINGS. De directie staat te allen tijde toe dat de standplaats wordt bezet, door deze rechtstreeks toe te wijzen of door een locatie te kiezen, afhankelijk van het seizoen; in ieder geval moet de gekozen locatie worden meegedeeld voordat men zich op de standplaats vestigt en door de directie worden goedgekeurd. Wijzigingen van de locatie moeten door het directoraat worden goedgekeurd.

VOERTUIGEN Binnen de camping is de snelheid beperkt tot 10 km. /per uur (artikel 21, lid 4, onder a)). Het is niet toegestaan de geluids- en alarmsignalen van voertuigen te gebruiken. Voertuigen moeten worden geparkeerd op de toegewezen parkeerplaats. Klanten mogen niet parkeren op plaatsen die het verkeer en de toegang van voertuigen en personen belemmeren. De klanten van de bungalows hebben het recht om slechts één voertuig te parkeren binnen het perceel dat aan elke bungalow is toegewezen. Indien u meer dan één voertuig per bungalow meeneemt, dient u deze buiten de camping te laten staan. Het hek van de camping sluit om 24.00 uur. Na dit tijdstip mag geen enkel voertuig het kampeerterrein betreden of verlaten tot 7.00 uur.

HUISDIEREN (alleen toegestaan op de camping) Dieren die een gevaar vormen of overlast veroorzaken voor de kampeerders worden niet toegelaten op het kampeerterrein. Dieren zijn ten strengste verboden op alle plaatsen waar voedsel wordt verkocht, evenals in toiletten, zwembaden en bungalows. De eigenaar van het dier is zowel burgerlijk als financieel aansprakelijk voor alle schade die het dier aan mensen, zaken en voorzieningen kan toebrengen. Het dier moet te allen tijde aan de lijn blijven, nooit alleen, en moet onder toezicht worden gehouden in het gebied dat aan de eigenaar is toegewezen, waarbij deze de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de overlast die hij kan veroorzaken, alsmede voor het opruimen van zijn uitwerpselen. De eigenaar van het dier mag de inrichting niet verlaten en het dier nooit onbeheerd achterlaten.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN De elektrische aansluiting is 5 ampère, en wordt betaald voor elke dag dat u op de camping verblijft. U mag slechts één stopcontact gebruiken. Als u een tweede stopcontact wilt gebruiken, vraag er dan om bij de receptie. Het verbruik mag in geen geval het maximumvermogen van 6 ampère overschrijden en daarom is het verboden elektrische apparaten aan te sluiten die samen dit gecontracteerde vermogen overschrijden, alsook de installatie met dit doel te manipuleren. Het is ten strengste verboden airco’s/airco’s en kachels in het algemeen te laten draaien bij afwezigheid van personen. Particuliere buitenverlichting wordt om 24.00 uur uitgeschakeld.

KINDEREN: moeten te allen tijde onder toezicht staan van een volwassene, die rechtstreeks verantwoordelijk is voor hun daden. Zij mogen op geen enkel moment het zwembad betreden zonder begeleiding van een volwassene.. Verboden om toiletten, gootstenen of wasruimten als speelruimte te gebruiken. Zij moeten gebruik maken van de daarvoor bestemde speelruimte op de kinderspeelplaats. De ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de handelingen van hun kinderen en zijn verantwoordelijk voor hun toezicht.

VERPLICHTINGEN VAN DE CAMPERS Aanvaard dit Huishoudelijk Reglement. Als u muziek, radio of televisie heeft, gelieve deze op een passend volume te zetten zodat uw buren er geen last van hebben. Luide muziek is op geen enkel moment van de dag toegestaan. Het is niet toegestaan geluiden te maken die storend zijn voor andere klanten, noch met machines, noch met harde geluiden op elk moment van de dag. In het bijzonder moeten de rusttijden (14.30 tot 17.00 uur) in acht worden genomen. Van 24.00 uur tot 7.00 uur zal er TOTALE STILTE zijn.

Het campingbedrijf is niet verantwoordelijk voor diefstal, beroving of schade van welke aard dan ook aan kampeerders en hun bezittingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door brand veroorzaakt door de kampeerders zelf of hun bezittingen, atmosferische incidenten of enige andere oorzaak buiten de wil van het bedrijf. Respecteer planten, bomen en voorzieningen door ze correct te gebruiken. Neem de elementaire regels van samenleven, moraal, fatsoen en orde in acht.

De Camping Management op de hoogte brengen van alle gevallen van koorts of besmettelijke ziekten waarvan zij op de hoogte zijn.

Het verlaten van het kamp na afloop van de overeengekomen tijd, tenzij deze in onderling overleg tussen de onderneming en de klant wordt verlengd.

Alle soorten vuilnis en afval verzamelen in plastic zakken die, gesloten, in de containers worden geplaatst die de Maatschappij voor dit doel op de camping zal uitdelen.

Het gedeelte van het terrein waarop de tent of caravan is geplaatst, of de bungalow, in dezelfde staat achterlaten als waarin het werd aangetroffen.

Gelieve ons op de hoogte te brengen van elke breuk of slechte werking van de voorzieningen zodra deze wordt vastgesteld, zodat wij kunnen overgaan tot reparatie of vervanging, niet tot vertrek.

ZWEMBADEN. Ze zijn openbaar, maar geregeld met de camping. Ze worden gratis aangeboden aan gasten die bij ons verblijven*. Op de dag van vertrek is het niet mogelijk om na 12.00 uur gebruik te maken van de reservering. in de ochtend. Als u op de dag van vertrek na 12.00 uur gebruik wilt maken van deze faciliteiten. kunnen een kaartje kopen om toegang te krijgen tot de site door de vastgestelde vergoeding te betalen. De openingsdata zijn bij benadering van 24 juni tot begin september, zonder de exacte sluitingsdatum te kunnen garanderen, die kan variëren afhankelijk van de weersomstandigheden.

ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR HET BOEKEN VAN PERCELEN:

 • Bij annulering of wijziging tot 7 dagen voor de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Indien de reservering wordt geannuleerd of gewijzigd tussen 7 en 3 dagen voor de aankomstdatum, brengt het etablissement het bedrag van de eerste nacht in rekening.
 • In geval van annulering of wijziging van de reservering na de termijn (tussen 3 dagen vóór en de datum van aankomst) of no-show, betaalt het etablissement de voor de bevestiging van de reservering vereiste aanbetaling (40 euro) of het equivalent van het bedrag van de eerste nacht indien het bedrag hoger is dan 40 euro, niet terug.
 • In het hoogseizoen bent u, zodra u een reservering hebt gemaakt, verplicht deze volledig te betalen, dus wij raden u aan om, als u niet zeker bent van de duur van uw verblijf, voor een kortere tijd te reserveren en als u eenmaal hier bent, desgewenst een verlenging van uw verblijf aan te vragen.

Elke wijziging of annulering moet schriftelijk worden aangevraagd en in ieder geval door het etablissement worden goedgekeurd.

INFORMATIE OVER COVID19 :

Door het indienen van de reserveringsaanvraag aanvaardt de klant de voorwaarden en VERKLAART hij dat noch hij, noch een van zijn begeleiders lijdt aan symptomen die verenigbaar zijn met COVID19 voordat hij het etablissement betreedt. Hij beweert ook dat hij de laatste 14 dagen geen nauw contact heeft gehad met personen die met COVID19 zijn besmet. Indien u tijdens uw verblijf symptomen ontwikkelt, dient u de inrichting onmiddellijk te verlaten en naar huis te gaan, vanwaar u de gezondheidsautoriteiten op de hoogte dient te stellen, zodat zij u kunnen adviseren hoe te handelen.

 • Overeenkomstig de PANDEMIA stelt de regionale regering van Andalusië voor elke gemeente preventieve maatregelen vast, die variëren naar gelang van de COVID 19-gegevens. Er is een website ter beschikking van het publiek gesteld waar de toepasselijke maatregelen in real time kunnen worden geraadpleegd via een interactieve kaart waarmee u met één klik het alarmniveau Covid-19 van alle gemeenten van Andalusië en de na te leven beschermingsmaatregelen kunt opzoeken door de naam in te typen van de gemeente waarvoor u de gegevens wilt kennen. https://www.mapacovid.es/
 • De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het kennen en naleven van de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde maatregelen.
 • Als reactie op het coronavirus (COVID-19) worden in deze accommodatie op dit moment AANVULLENDE SANITAIRE EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN toegepast, die tot gevolg kunnen hebben dat de oplevering van de accommodatie in optimale staat wordt vertraagd.
 • Eten en drinken in deze accommodatie kan beperkt of niet beschikbaar zijn vanwege het coronavirus (COVID-19).
 • Vanwege het coronavirus (COVID-19) neemt deze accommodatie maatregelen om de veiligheid van gasten en personeel te waarborgen.
 • Neem uw temperatuur op voordat u naar de faciliteit gaat. Vergeet niet dat in geval van symptomen die verenigbaar zijn met COVID-19 men verplicht is de inrichting te verlaten om besmetting van andere klanten en personeel te voorkomen.
 • Vermijd begroeting met fysiek contact, inclusief handen schudden, zowel met personeel als met andere klanten.
 • Gooi afval van persoonlijke hygiëne (vooral tissues) onmiddellijk in bakken of containers, bij voorkeur in een gesloten zak, NOOIT op de grond of buiten de bakken.
 • Was uw handen grondig en vaak, vooral na het niezen, hoesten of het aanraken van mogelijk besmette oppervlakken, volgens de aanbevelingen van de WHO.
 • Gebruik de dispensers voor hydroalcoholische oplossingen die u op verschillende plaatsen op de camping vindt.
 • Respecteer de veiligheidsafstand van 2 meter en vermijd mensenmassa’s.
 • Wij raden het gebruik van geschikt schoeisel aan voor de douches.
 • In de toiletmodules (uitsluitend bestemd voor degenen die geen eigen toilet/douche in hun wooneenheid hebben), voor het gebruik van toiletten, wastafels, douches en urinoirs, wacht u op uw beurt, houdt u een veilige afstand en blijft u niet binnen terwijl ze bezet zijn. Respecteer de borden.
 • Respecteer te allen tijde de aanwijzingen van het campingpersoneel en de informatieborden met anti-Covid19 maatregelen.
 • Alle personen die de camping betreden moeten zich legitimeren met een identiteitskaart of paspoort, ook kinderen.
 • Er is geen bezoek toegestaan aan gasten die bij ons verblijven.
 • De capaciteit van de camping kan worden beperkt ten opzichte van de gebruikelijke capaciteit, afhankelijk van de pandemische situatie en altijd volgens de aanwijzingen van de gezondheidsautoriteiten.

Dit is een zeer rustige camping, dus als u van plan bent om op een lawaaierige en/of luidruchtige plaats te verblijven, verzoeken wij u om hier niet te verblijven.

HET NIET NALEVEN VAN DEZE REGELS GEEFT DE KAMPLEIDING HET RECHT DE KAMPEERDER MET AL ZIJN BEZITTINGEN VAN DE CAMPING TE VERWIJDEREN, NA BETALING VAN DE VERSCHULDIGDE BEDRAGEN.

GEDURENDE DE HELE NACHT IS ER EEN BEWAKER BIJ DE RECEPTIE AANWEZIG OM EVENTUELE PROBLEMEN OF INCIDENTEN TE MELDEN, EVENALS EVENTUELE OVERLAST DIE DOOR ANDERE KAMPEERDERS KAN WORDEN VEROORZAAKT.

Abrir chat
1
Scan de code
Hola
¿En qué podemos ayudarte?